تفاوت شاخص هم وزن و شاخص کل

ارزش شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس تفاوت فاحش هر دو شاخص را نشان می دهد و با این شاخص می توان تفاوت سهام های کوچک و بزرگ را می توان تشخیص داد. در شاخص هم وزن ارزش سهام همه شرکت ها یکسان در نظر گرفته می شود. تحلیل گران بازار بورس با این شاخص می توانند به راحتی این نوع بازار را تحلیل کنند.

با شاخص هم وزن می توان ارزش سهام شرکت ها را تحلیل کرد و هر چقدر این شاخص مثبت و بزرگ باشد به همان اندازه می تواند در بازار بورس تاثیرگذار باشد. این شاخص منفی نشان دهنده بازدهی کمتر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس است. شاخص هم وزن مثبت به معنای رشد بازدهی سهام شرکت ها است. با کمی دقت متوجه می شویم که شاخص کل معیار مناسبی برای سنجش بازار بورس نیست ولی شاخص هم وزن، ارزش سهام شرکت ها نشان می دهد ولی شاخص کل هرگز شاخص مناسبی برای ارزیابی قیمت های بورس ایران نیست.

روند شاخص هم وزن و شاخص کل

شاخص کل روند صعودی داشته در حالی که این شاخص یک سیر مثبت را طی می کند و البته این سخن به معنای رشد شرکت ها در بازار بورس نیست. با این شاخص می توان رشد بازار را سنجید. مثبت بودن ارزش سهام شرکت ها باعث می شود که شاخص کل مثبت باشد ولی در شاخص هم وزن، بازدهی شرکت ها عامل تعیین کننده بوده و کل سرمایه شرکت نمی تواند عامل تاثیرگذاری باشد.

روند شاخص هم وزن و شاخص کل

شاخص کل هرگز عامل درستی برای ارزیابی بازدهی شرکت ها در بازار بورس نیست و فقط می توان با شاخص هم وزن می توان این کار را انجام داد.
عامل مهم در شاخص هم وزن این است که تعداد شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس عامل مهمی بوده و اندازه و تعداد سهام شرکت هرگز عامل تاثیرگذاری نیست. خطر و ریسک در شاخص هم وزن نسبت به شاخص کل کمتر است. پس مشخص می شود که شاخص هم وزن نسبت به شاخص کل کمتر تغییر می کند. از شاخص هم وزن می توان در صندوق های شاخص هم استفاده کرد تا بتوان ریسک را به حداقل رساند و شفاف عمل کرد.

عاملی مهم برای بررسی دقیق عملکرد شرکت های بورس

با شاخص هم وزن می توان عملکرد شرکت ها را بررسی کرده و روند تحولات بازار را بررسی کرد و رشد یا رکود آن را متوجه شد. هم شرکت های بزرگ و کوچک در شاخص هم وزن ، مساوی هستند. با شاخص هم وزن می توان بازار سرمایه را تحلیل کرد و وضعیت آن را به دقت بررسی کرد.

عملکرد گسترده شاخص هم وزن در مقایسه با شاخص کل

با کمی دقت و توجه متوجه می شویم که شاخص هم وزن نسبت به شاخص کل دقیق تر بوده و می توان با بهتر بازار بورس را بررسی کرد. این شاخص نسبت به شاخص کل جامع تر بوده و می توان گفت که این شاخص را بهتر می توان به کار برد. این شاخص عامل مناسبی برای سنجش وضعیت بازار است و شما می توانید با آْن وضعیت بازار بورس ایران به بهترین شکل ممکن بسنجید.

https://boursemellat.com/equal-weight-overall-index/


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها


سلامتی برای همه سایت استخدام و کاریابی آنلاین Donnie مرکز تخصصی دستگاه های تصفیه آب و هوا پشتِ اَبرهای سیاه ActivisionGame | اکتیویژن گیم سجاد جدید تبریز انیمیشن  گریزی از زندگیِ شهید "جوادِ رسولی" سختی گیر